Արիան Տէլաքամփանեը Նկարներ

معارՑուցահանդէս

Անհատական ցուցահանդէսներ

''Պուրճ Համուտի բազում երեսները'', Պէյրութի Ֆրանսական Մշակութային Կեդրոն (Լիբանան), 3 սեւ եւ ճերմակ 40 x 25 լուսանկարներ եւ 35 սեւ եւ ճերմակ 16 x 20 սմ. Լուսանկարներ, 14 - 29 Ապրիլ, 2009:

Տուենտէ՝ Ֆլամենքոյի Դէմքեր եւ Ձայներ, Ֆրանսական Տուն, Նիւ Եորք Համալսարան, 37 սեւ եւ ճերմակ 11 x 14 լուսանկարներ, 7 Դեկտեմբեր – 8 Ապրիլ, 2008:

''Տուենտէ'', Ռենուար Ցուցասրահ, Լաթինա Շարժապատկերի սրահ, Փարիզ (Ֆրանսա), 23 սեւ եւ ճերմակ 16 x 20 լուսանկարներ, ցուցահանդէս մը՝ կազմակերպուած ի յիշատակ Քրիսթիան Տելաքամփանեընի, գրող եւ փիլիսոփայ, 18 Դեկտեմբեր, 2008 – 21 Յունուար, 2008

''Տուենտէ'', Ֆոր Տէօ Պելկարտ, Լէօ Փերթիւս (Փիրենէ Օրիանթալ, Ֆրանսա) 30 սեւ եւ ճերմակ 16 x 20 սեւ եւ ճերմակ լուսանկարներ եւ 20 սեւ եւ ճերմակ 20 x 24 լուսանկարներ, 1 Յունիս – 30 Սեպտեմբեր, 2007:

''Ցեղասպանութենէ մը վերապրողներ, Պուրճ Համուտի հայերը'' (Լիբանան), Պարսելոնայի Ֆրանսական Հիմնարկ (Սպանիա) 5 սեւ եւ ճերմակ 40 x 25 լուսանկարներ, 10 սեւ եւ ճերմակ 20 x 24 լուսանկարներ, 10 սեւ եւ ճերմակ 16 x 20 սմ. լուսանկարներ, 9 Մայիս – 15 Յունիս, 2007:

''Ֆլամենքոներ'', Մէօքնէի Ֆրանսական Հիմնարկ (Մարոք), 20 16 x 20 եւ 30 11 x 14 սեւ եւ ճերմակ լուսանկարներ, 20 Յունուր – 3 Փետրուար, 2006:

'Ֆլամենքոներ'', Նիմի Գեղեցիկ Արուեստներու Բարձրագոյն Վարժարան (Ֆրանսա), 15 16 x 20 եւ 39 սեւ եւ ճերմակ 11 x 14 սեւ եւ ճերմակ լուսանկարներ, 7 Սեպտեմբեր – 1 Հոկտեմբեր, 2005:

''Ճափոնական Քաղաքներ'', Ռոշան Ցուցասրահ, Պէյրութ (Լիբանան), 30 x 10 լուսանկարներ եւ 4 գունաւոր 24 x 28 լուսանկարներ, 3 Յունիս – 18, 2005:

Խմբական ցուցահանդէսներ

''Երգելը Արգիլուած Է. Ֆլամենքօ եւ Լուսանկարչութիւն'', Ափերթիւր Ցուցասրահ, Նիւ Եորք, մէկ 11x 14 սեւ եւ ճերմակ լուսանկար, 6 Փետրուար, 2010 – 1 Ապրիլ՛ 2010:

''Երգելը Արգիլուած Է. Ֆլամենքօ եւ Լուսանկարչութիւն'', Ժամանակակից Արուեստներու Անտալուզ Կեդրոն, Սեւիլլա (Սպանիա), մէկ 30 x 40 սմ. սեւ եւ ճերմակ լուսանկար, 2 Ապրիլ – 30 Օգոստոս, 2009:

Միացեալ Ազգերու Հիւսիսային Լապի, Նիւ Եորք, ներկայացուած 9 գունաւոր 11x 14 լուսանկարներ՝ Վիեթնամի Հմանկ փոքրամասնութեան մասին, իբրեւ մէկ բաժինը Բնիկ Ժողովուրդներ ցուցահանդէսին, 16 Մայիս - 2 Օգոստոս, 2005: